Drobečková navigace

Stříbrský region > Zajímavá místa regionu

Zajímavá místa regionu

Národní kulturní památka klášter Kladruby

Národní kulturní památka klášter KladrubyKlášter benediktinského řádu založený roku 1115 knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký. Původní románská bazilika byla v období let 1712 – 1726 přestavěna Janem Blažejem Santinim ve stylu tzv. barokní gotiky. 1770 byla dokončena stavba nového konventu dle projektu K. I. Dienzenhofera. Dva roky po smrti opata Amanda Streera byl klášter v roce 1785 zrušen Josefem II. 1825 získal areál Alfréd I. Windischgrätz. Rod Windischgrätzů využíval klášter nejprve jako hospodářská stavení, po první pozemkové reformě sloužil i k obytným účelům. Roku 1945 přechází památka do správy státu.

Přejít na stránky národní kulturní památky klášter Kladruby


HORNICKO-HISTORICKÝ SPOLEK STŘÍBRO

Dne 5. dubna 2002 vznikl oficiálně Hornicko-historický spolek v mnohaleté historii bývalého Královského horního města Stříbra. Vznik spolku byl vyvolán myšlenkou, ale i potřebou zachování hmotných i duchovních dokladů hornické činnosti ve Stříbře a jeho blízkém okolí.
Proto si Hornicko-historický spolek Stříbro při svém vzniku dal za cíl zdokumentování a ochranu co možná největšího počtu hornických reálií a tradic z bývalého rudního revíru a města Stříbra společně se zachováním a obnovením technických a geologicky významných lokalit na Stříbrsku. Mezi hlavní aktivity spolku patří také reprezentace města Stříbra na různých kulturních a společenských akcích po celé republice.
Hlavním cílem pro hornický spolek bylo vybudování Hornického skanzenu s venkovní expozicí důlní techniky. Slavnostní otevření proběhlo dne 10.9.2005.

V roce 2010, před 14. setkáním hornických měst a obcí ČR ve Stříbře bylo dokončeno sedm let trvající zpřístupňování Královské dědičné štoly Prokop v celkové délce 700 m - jediné důlní dílo v Plzeňském kraji.
Hornicko-historický spolek Stříbro sdružuje v současné době zhruba 60 členů ze Stříbra a okolí, kteří prosazují obnovení a udržování starých hornických tradic, přispívají k jejich rozkvětu a chrání hornické památky. V jeho řadách jsou „staří“ horníci, historici, experti na geologii a těžbu nerostů, ale hlavně místní občané se zájmem o obnovení dávné hornické slávy našeho města.
Jak již bylo uvedeno, cílem spolku je vrátit bývalému královskému hornímu městu Stříbro část z jeho historie, která je od jeho založení doslova tesána mlátkem a želízkem v rukách generací havířů. Hornicko – historický spolek chce ukázat všem návštěvníkům místa dokladující zručnost a dřinu místních hornických generací, kteří se svou tvrdou prací spolupodíleli na historickém vývoji města.

Přejít na stránky hornicko-historického spolku Stříbro