Drobečková navigace

Stříbrský region > Turistika

Turistika


Michalovy Hory

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

Michalovy Hory leží v Západních Čechách, jihovýchodně od Mariánských Lázní. Městečko se rozkládá v jižní části chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Michalovy Hory jsou obklopeny zalesněnými stráněmi kopců zvedajících se nad městem. Nejvýše položené místo v okolí městečka je severním směrem vrchol kopce Lazurový vrch ( 650 m.n.m.). Michalovy Hory jsou nejmenší osadou u nás, která získala statut města. Na území města je pouze kolem dvaceti trvale obývaných domů. Městečkem...

Více

Prostiboř

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

Barokní zámek stojí na návrší 1 kilometr severozápadně od obce Prostiboř na Tachovsku v Plzeňském kraji. Zámek je patrová trojkřídlá stavba. Z nejstaršího období se dochovala gotická hrotitá okénka, sklepy, v nárožní věži pak portál bývalé kaple. Zámek není veřejnosti přístupný. Historie Zřejmě již ve 14. století byl vybudován hrad zvaný Kopec, který byl ve 2. polovině 14. století ve správě kladrubského kláštera. Na počátku 15. století hrad dobývalo královské vojsko a v roce 1421 jej...

Více

Břetislav

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

Břetislav je místní částí obce Konstantinovy Lázně. Stojí zde sedmnáct obývaných a šest rekreačních objektů a trvale tu žije cca. 30 obyvatel. Obec je uvedena v registru daní města Plzně z roku 1379 spolu s dalšími místy, jako majetek Puty z Gutštejna. Další informace: www.konst-lazne.cz

Více

Daňkov

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

Daňkov (místní část Obce Konstantinovy Lázně) Zemědělský dvůr, původně poplužní dvůr Gutštejn, který plnil hospodářskou funkci khradu. Po odchodu majitelů azániku hradu Gutštejna zůstalo panství se značnými zemědělskými azejména lesními pozemky. Když pak byla r. 1816 vtěchto lesích založena daňčí obora, byl ve dvoře vystavěn jednoduchý zámeček spětibokou věží adřevěnou pavlači, který sloužil panstvu kubytování při honech. Vsouvislosti sdaňci oborou bylo změněno ijméno statku na...

Více

Dlouhé Hradiště

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

DLOUHÉ HRADIŠTĚ (místní část Obce Konstantinovy Lázně) Na východním úpatí Hradišťského vrchu leží na svahu do Úterského potoka lehce proláklá, do délky roztažená vesnice Dlouhé Hradiště (500 m.). Místní název je odvozen znázvů hradiště adlouhá ves. KDlouhému Hradišti náleží místní část Na Klampru a v údolí Úterského potoka ležící samoty Hlaváčův Mlýn a Marasův Mlýn. Obec má 23 obývaných a 6 rekreačních domů; 22 stálých obyvatel. Dlouhé Hradiště se často v pramenech uvádí...

Více

Okrouhlé Hradiště

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

OKROUHLÉ HRADIŠTĚ (místní část Obce Konstantinovy Lázně¨) Místo s původně kruhovitým půdorysem, ležící na lehce skloněném svahu jižního výběžku Hradišťského vrchu 500 m, vprůběhu času výrazně změnilo svou tvář. Značný podíl na této změně měla nová zástavba, umožňující ubytování dělníků zaměstnaných vblízkém čedičovém lomu, zakládání nových cest a také několik požárů. Okrouhlé Hradiště bylo půyodně sídlefn vladyky Wítka de Gredis, později přešlo do rukou pánů z...

Více

Poloučany

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

POLOUČANY (místní část Obce Konstantinovy Lázně) Na severním výběžku Hradišťského vrchu, po obou stranách okresní silnice Bezdružice - Stříbro, leží dvouřadová silniční vesnice Poloučany (dnes 12 obytných a5 rekreačních stavení; 24 obyvatel). Dříve zde byly rozsáhlé louky. Obec čítala 22 domů se 120 obyvateli, kteří se živili převážně zemědělstvím. Pošta, železnice aobecní úřad byly v Konstantinových Lázních, fara aškola vOkrouhlém Hradišti. O časech založení obce nevíme nic....

Více

Potín

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

POTÍN (místní část Obce Konstantinovy Lázně) Potín byl uveden již r. 1183 vdokumentech zakládacích svědků. Do listiny majitelů byl pak r. 1237 zanesen Cunradus de Poltin apodle registru daní okresu Plzeň z r. 1379 se Potín stal majetkem často jmenovaného Buska zBezdružic, později náležel pánům z Kolovrat. Před rokem 1390 určil Bur-ghart z Kolovratu toto místo kvdovskému opatrování své manželce Bohuši. Současný Potín je vsí především chalupářskou (11 rekreačních objektů; 1 obytný dům a 5...

Více

Kostel sv. Barbory

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko

Kostel sv. Barbory pochází z poloviny čtrnáctého století. První zmínka o šipínské plebánii je z roku 1352. Přestavěn byl až ve druhé polovině osmnáctého století, kdy se Šipín stal vyhledávaným poutním místem. V letech 1991-95 proběhla celková rekonstrukce kostela.

Více

Galerie CAFÉ

Místo
Chodsko, Tachovsko, Stříbrsko
Typ

GALERIE CAFÉ, Mrovcová Alena nám. Svobody 38 tel.: 184 794 067

Více

Vyhledat v textu

LOGO_paneuropaRadweg_CZ[1].gif

Regionem prochází Cyklotrasa přátelství, která je součástí panevropské cyklotrasy Praha - Paříž. Na této trase uvnitř regionu bylo ve Lhotě u Stříbra vystavěno pro cyklisty zázemí - Cyklocentrum ( občerstvení, ubytování).