Drobečková navigace

Stříbrský region > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region byl založen v souladu s ustanovením § 20 f) – 20 j) zákona č. 40/1994 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne
26. dubna 1999.

3. Organizační struktura

  • Členská schůze
  • Předsednictvo svazku
  • Předseda svazku
  • Místopředsedové svazku
  • Kontrolní komise svazku
4. Kontaktní spojení
Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro
Telefon:  374 801 101
E-mail:   zahor@mustribro.cz
WWW: www.stribrsky-region.cz
ID Datové schránky: ne
Úřední hodiny:

 

pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00  
pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30
 
 

5. Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.: 155785199/0300

6. IČ

69458201

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

  • 8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

  • 8.2. Rozpočet

Hospodaření DSO

9. Žádosti o informace a příjem žádostí

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt, termínů a opravných prostředků

10. Úhrady za poskytování informací

Svazek je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. 

11. Licenční smlouvy 

  • 11.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 11.2. Výhradní licence
Svazek nemá poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Popisy postupů - Řešení životních situací

Návody řešení životních situací na portal.gov.cz

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva 2019.pdf / vloženo 5.2.2020

Výroční zpráva 2018.pdf     / vložena dne 8.2.2019

Výroční zpráva 2017.pdf  /  vložena dne 12.2. 2018

Výroční zpráva 2016.pdf    /  vložena dne 7.2. 2017
Poskytnuté informace

 

 

Vyhledat v textu


LOGO_paneuropaRadweg_CZ[1].gif

Regionem prochází              Cyklotrasa přátelství, která je součástí panevropské cyklotrasy Praha - Paříž. Na této trase uvnitř regionu bylo ve Lhotě u Stříbra vystavěno pro cyklisty zázemí - Cyklocentrum ( občerstvení, ubytování).