Drobečková navigace

Stříbrský region > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region byl založen v souladu s ustanovením § 20 f) – 20 j) zákona č. 40/1994 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne
26. dubna 1999.

3. Organizační struktura

 • Členská schůze
 • Předsednictvo sdružení
 • Předseda sdružení
 • Místopředsedové sdružení
 • Tajemník sdružení
 • Kontrolní komise sdružení
4. Kontaktní spojení
Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro
Telefon: +420 724 271 658
E-mail: lukes@mustribro.cz
WWW:
www.stribrsky-region.cz
ID Datové schránky:
Úřední hodiny:

 

pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00
středa 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00  
pátek 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30
 
 

5. Bankovní spojení

Československá obchodní banka, a.s.: 155785199/0300

6. IČ

69458201

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

 • 8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

 • 8.2. Rozpočet

Hospodaření DSO

9. Žádosti o informace a příjem žádostí

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 • ústně – v kanceláři DSO - Masarykovo nám. 1
 • písemně – na adrese sídla a kanceláře DSO
 • e-mailem: albertova@mustribro.cz, lukes@mustribro.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 724 271 658

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt, termínů a opravných prostředků

10. Úhrady za poskytování informací

Svazek je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. 

11. Licenční smlouvy 

 • 11.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 11.2. Výhradní licence
Svazek nemá poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Popisy postupů - Řešení životních situací

Návody řešení životních situací na portal.gov.cz

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy
výroční zpráva2016.pdf    /  vložena dne 7.2. 2017
výroční zpráva2017.pdf  /  vložena dne 12.2. 2018
Poskytnuté informace

 

 

Vyhledat v textu

LOGO_paneuropaRadweg_CZ[1].gif

Regionem prochází Cyklotrasa přátelství, která je součástí panevropské cyklotrasy Praha - Paříž. Na této trase uvnitř regionu bylo ve Lhotě u Stříbra vystavěno pro cyklisty zázemí - Cyklocentrum ( občerstvení, ubytování).