Stříbrský region

Dobrovolný svazek obcí - Stříbrský region

Rozkládá se v severozápadní části Plzeňského kraje a je společenstvím 16 obcí vzájemně si blízkých kulturněhistorickými tradicemi a hospodářskou i geografickou skladbou.

Region se rozkládá na 26 648 ha a má cca 13 000 obyvate.l Celá oblast je bohatá na historické památky a pamětihodnosti připomínající různá období naší historie.

Přirozeným centrem regionu je sice středověké královské hornické město Stříbro, ale své neopakovatelné kouzlo mají všechny obce této oblasti.

Regionem prochází Cyklotrasa přátelství, kterí je součástí panevropské cyklotrasy Praha - Paříž. Na této trase uvnitř regionu bylo ve Lhotě u Stříbra vystavěno pro cyklisty zázemí - Cyklocentrum ( občerstvení, ubytování).

AKCE V REGIONU:


Můj kamarád drak

Místo
Benešova 587, 34901 Stříbro
Datum konání
Typ

Více

Můj kamarád drak

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Můj kamarád drak

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Star Trek: Do neznáma

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Doba ledová: Mamutí drcnutí

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Tajný život mazlíčků

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Hledá se Dory

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více

Můj kamarád drak

Místo
náměstí Republiky 575, 34802 Bor
Datum konání
Typ

Více